מערכות אזעקה לבית

מערכות אלה הנן האחראיות לאבטחת הבית שלכם ועל כן הן הראשונות לגלות פריצה המתחוללת בו. מטרתן אינה רק הגילוי עצמו אלא גם טיפול בגילוי באמצעות ערוצי דיווח שונים: הפעלת אזעקה שנועדה לבשר לכם על הפריצה, או חיוג אוטומטי שקט למוקד הביטחון על מנת להזעיק אותו לזירה. בעוד אשר המגזר העסקי חייב בהתקנת מערכות אזעקה, במגזר הפרטי אין חובה כזו, אך בבית שנפרץ בעבר, בדרך כלל חברות הביטוח לא יסכימו להמשיך לספק שירות ללא התקנת המערכת.

גלאי המערכת

הרכיבים שנועדו לגלות את הפריצה. הם ייקבעו על ידי חברת אבטחה אשר תסקור את הנעשה בבית, תזהה את נקודות התורפה שלו ותגן עליהן באמצעות גלאים. כל גלאי שיותקן יוגדר כאזור בבית, ויחובר לרכזת האבטחה שלכם שתוצנע בארון התקשורת או בהרחבת גבס שתיבנה על ידי נציגי החברה.

 

מערכת אזעקה לבית

אמצעי התגובה של המערכת

סירנות – נקבעות על פי ההספק שלהן, ועל כן מותאמות על פי ספק הכוח שמגיע עם מערכת האזעקה. בדרך כלל, סירנה שמוצבת בתוך הבית תצרוך פחות חשמל מסירנה שמותקנת בחוץ. סירנה בדידה יכולה להיות משויכת למספר אזורים בבית, כלומר – ייתכן שאם היא צפצפה – הפריצה התרחשה ביותר ממקום אחד. בפרק הבא של המאמר תדעו כיצד תוכלו לדעת איפה הפריצה.

חייגנים שקטים – מותקנים באזורי גילוי המועדים לביקורים של שודדים חמושים, כמו עמדות הכספרים והטלרים בבנקים. מומלץ להתקינם גם בבתים רגילים, אם יש בהם כספת שמעמידה אתכם בסיכון לשוד. מטרתם היא לדווח על הפריצה מבלי שהשודדים ידעו שהתבצע דיווח ומבלי שהם ידעו שהם בכלל התגלו. במקומות שניתן שהדיווח יהיה גלוי, משתמשים בחייגן כאמצעי קריאה אוטומטי לאנשי המוקד שיגיעו לאחר השמעת הסירנה.

רכיבי הפיקוד במערכת

רכזת אבטחה – המוח של המערכת, אליו מחוברים כל הגלאים, החייגנים והצופרים. זהו כרטיס הכולל 8-128 אזורים, כלומר מאפשר חיבור 8-128 גלאים. אף על פי כן, כמות הכניסות בו בפועל קטנה מכך, אך ניתן לחבר אליו מרחיבי אזורים. אם כן מה משמעות מספר הגלאים המותר בחיבור? אם תחברו גלאים למרחיבי אזורים שמספרם הכולל גבוה מ- 128, המערכת לא תזהה את האחרונים.

לוח מקשים – לוח ההגדרות של המערכת. אנשי חברת האבטחה ילמדו אתכם כיצד להשתמש בו. אחת ההגדרות החשובות שתצטרכו לעשות בו: להגדיר הגדרת "בית1". הגדרה זו קובעת אלו גלאים לא יהיו דרוכים על מנת שתוכלו להסתובב בבית (למשל גלאי חדר השינה, הסלון והמטבח), בעוד גלאי החוץ באדן החלון ובמרפסת יישארו דרוכים. כשאתם עוזבים את הבית יש לגשת ללוח המקשים ולבטל הגדרה זו על מנת שכל המערכת תהיה דרוכה. במידה והופעלה סירנה שאחראית על מספר אזורים, ניתן להסתכל בלוח המקשים, שעל המסך שלו יוצג אזור הפריצה.

מרחיב אזורים – אמצעי לחיבור גלאים. משתמשים בו כאשר הכניסות ברכזת האבטחה עצמה התמלאו ויש צורך בגלאים נוספים.